joi, 19 februarie 2015

Înscrierea în învăţământul primar 2015       Înscrierea în învăţământul primar 2015

Pentru anul scolar 2015-2016, au fost aprobate de catre ISJ Olt un numar de doua clase pregatitoare:
- 1 clasa la Scoala Gimnaziala Falcoiu, unde vor fi adusi si elevii din satul Cioroiu.
- 1 clasă în regim simultan de 2 clase la Scoala Primara Chilii

23 februarie – 13 martie 2015
Completarea de către părinți, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, a cererilor-tip de înscriere. Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, zilnic, în intervalul orar 8,00-20,00 (luni-vineri), respectiv 9,00-13,00 (sâmbăta).                        

Sâmbătă 21 februarie 2015 / Ora 10:00
Are loc Ziua portilor deschise” in unitatea noastra scolara, zi în care părinții, copiii și alte persoane interesate pot vizita spațiile dedicate activităților claselor pregătitoare și pot purta discuții cu personalul unității de învățământ implicat în această activitate.

Mentionam ca in unitatea noastra scolara nu exista posibilitatea desfasurarii programului ,,Scoala dupa scoala,,
                                                                                               

luni, 17 februarie 2014

Înscrierea în învăţământul primar 2014

http://isjolt.ot.edu.ro/inscriereinvprimar/inscriereinvprimar.html
Scoala Gimnaziala Falcoiu  
Localitatea Falcoiu, Judetul Olt 
Strada Principala, nr. 192, cod postal 237175
Telefon/Fax: 0249 530345  
E-mail: scoalafalcoiu@yahoo.com

Pentru anul scolar 2014-2015, au fost aprobate de catre ISJ Olt un numar de doua clase pregatitoare:
        - 1 clasa la Scoala Gimnaziala Falcoiu, unde vor fi adusi si elevii din satul Cioroiu.
           - 1 clasă în regim simultan de 2 clase la Scoala Primara Chilii

Telverde: 0 800 816 249 ( informatii cu privire la inscrierea elevilor ) program de functionare de luni pana vineri intre orele 08:00 - 16:00. Numarul de telefon va fi disponibil incepand cu data de 01.04.2014.
Mentionam ca in unitatea noastra scolara nu exista posibilitatea desfasurarii programului ,,Scoala dupa scoala,,
Descarca - Calendarul inscrierii in invatamantul primar 2014-2015
                                                        PREZENTAREA CLASEI
miercuri, 20 martie 2013

Prezentare - Scoala Gimnaziala Falcoiu

         Date de contact

Scoala Gimnaziala Falcoiu  Localitatea Falcoiu, Judetul Olt Telefon/Fax: 0249 530345
E-mail: scoalafalcoiu@yahoo.com
                             
                 


   Documentele atesta ca in toamna anului 1838, Stoica Matei a fost primul invatator repartizat in comuna. Scoala a functionat pentru prima data cu un numar total de 25 de copii.

 

luni, 18 martie 2013

Informații privind înscrierea în învățământul primar 2013

Scoala Gimnaziala Falcoiu  
Localitatea Falcoiu, Judetul Olt 
Strada Principala, nr. 192, cod postal 237175
Telefon/Fax: 0249 530345  
E-mail: scoalafalcoiu@yahoo.com

Pentru anul scolar 2013-2014, au fost aprobate de catre ISJ Olt un numar de doua clase pregatitoare:
           - o clasa la Scoala Gimnaziala Falcoiu, unde vor fi adusi si elevii din satul Cioroiu.
           - o clasa la Scoala Primara Chilii

Telverde: 0 800 816 249 ( informatii cu privire la inscrierea elevilor ) program de functionare de luni pana vineri intre orele 08:00 - 16:00. Numarul de telefon va fi disponibil incepand cu data de 01.04.2013.
Mentionam ca in unitatea noastra scolara nu exista posibilitatea desfasurarii programului ,,Scoala dupa scoala,,ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 2013-2014

Principalele elemente cuprinse în Proiectul Metodologiei pentru înscrierea copiilor în învățământul primar în anul școlar 2013-2014

CINE SE POATE ÎNSCRIE ÎN CLASA PREGĂTITOARE?
Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2013, inclusiv. La solicitarea părinților, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2013, inclusiv, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare. Orice altă situație va fi rezolvată de către inspectoratele școlare, în interesul educațional al elevului și în conformitate cu cadrul legal.
CINE INTRĂ DIRECT ÎN CLASA I ?
Copiii care împlinesc vârsta de 7 ani până la data de 31 august 2013, inclusiv, pot fi înscriși, la cerere, în clasa I, chiar dacă nu au parcurs, anterior, clasa pregătitoare. La solicitarea părinților, copiii care împlinesc vârsta de 7 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2013, inclusiv, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei I. Orice altă situație va fi rezolvată de către inspectoratele școlare, în interesul educațional al elevului și în conformitate cu cadrul legal. Aceste prevederi se aplică pentru anul școlar 2013-2014.
LA CE UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT POT SĂ ÎNSCRIU COPILUL?
Părintele poate opta: a. pentru înscrierea la școala de circumscripție – în această situație, copilul este automat înscris. b. pentru o unitate de învățământ, alta decât școala de circumscripție – în această situație, copilul este înscris în limita locurilor libere și, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale și specifice de departajare. Părintele poate solicita ca locul la școala de circumscripție să fie rezervat pentru eventualitatea în care copilul nu este înscris la unitatea de învățământ pentru care părintele a făcut opțiunea.
UNDE VOR AVEA LOC ÎNSCRIERILE?
La unitatea de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului. Cererile-tip de înscriere pot fi completate și validate direct la unitatea de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului. Cererile-tip de înscriere pot fi completate și online, pe un formular disponibil la adresa www.edu.ro, accesând căsuța de pe prima pagină, intitulată Înscriere în învățământul primar. Formularul va fi disponibil online din data de 2 aprilie. În cazul completării online, părintele va trebui să meargă la unitatea de învățământ la care dorește înscrierea copilului, pentru validarea cererii.
CARE SUNT ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII?
- Cerere-tip de înscriere;
- Copii după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal;
- Certificatul de nastere al copilului;
- Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare / clasei I (acolo unde este cazul);
 - Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale și/sau specifice (acolo unde este cazul).
CARE ESTE CALENDARUL ÎNSCRIERILOR?
Înscrierile vor avea loc în două etape. La etapa a doua participă doar cei care nu au fost cuprinși într-o unitate de învățământ, după prima etapă.
A. Prima etapă: 02– 22 aprilie - de luni până vineri, între orele 08.00 – 20.00 - sâmbăta, între orele 08.00 – 13.00 - părinții pot fi programati pentru înscriere de către unitatea de învățământ
B. A doua etapă: 08 – 17 mai . Dacă, după prima etapă, copiii nu sunt cuprinși în nicio unitate de învățământ, părinții vor completa o nouă cerere de înscriere, repartizarea urmând să se facă pe locurile rămase disponibile după prima etapă. Unitățile de învățământ sunt obligate să afișeze situația copiilor înscriși și a locurilor rămase disponibile, după fiecare etapă de înscriere.
CARE SUNT CRITERIILE DE DEPARTAJARE PE CARE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT LE APLICĂ ATUNCI CÂND SUNT MAI MULȚI COPII PE LOC?
I. Criterii generale: . Are un anumit tip de handicap. Este orfan de unul sau de ambii părinți. Provine de la casa de copii/centru de plasament/plasament familial. Are un frate sau o soră înmatriculat/înmatriculată în unitatea de învățământ dorită
II. Criterii specifice: Sunt aplicate după criteriile generale și numai dacă acestea nu reușesc să facă departajarea între copii, cu excepția situa.iilor prevăzute de Metodologie. Sunt elaborate de către fiecare unitate de învățământ în parte, dar sunt aplicate pe baza unor documente doveditoare, prezentate de către părinți/tutori legali și nu pot fi discriminatorii, respectiv trebuie să țină cont de faptul că toți copiii au drepturi egale, indiferent de condiția socială, financiară, indiferent de naționalitate, rasă, religie, confesiune, sex etc.
DE UNDE ÎȘI VOR PUTEA LUA PĂRINȚII INFORMAȚII?
Din patru surse:
1) Internet - Inspectoratele școlare generale vor crea, pe prima pagină a site-urilor lor, o rubrică, denumită Înscrierea în învățământul primar 2013, care poate fi accesată și de pe site-ul Ministerului Educației Naționale, (www.edu.ro, la rubrica Înscrierea în învățământul primar 2013). Pagina devine valabilă începând cu data de 25 martie.
2) Direct de la școli, cu ocazia evenimentului Ziua porților deschise. Fiecare unitate de învățământ în care există clasa pregătitoare are obligația să organizeze acest eveniment public într-una din zilele din intervalul 30 martie – 7 aprilie. Părinții și copiii vor putea vizita spațiile și vor putea discuta cu cadrele didactice.
3) De la grădinițe. În perioada 1-12 aprilie vor fi organizate întâlniri pentru informarea și consilierea părinților ai căror copii se află în grădiniță și care vor fi cuprinși în învățământul primar în anul școlar 2013 – 2014.
4) Telverde – poate fi apelat numărul 0 800 816 xyz, unde xyz reprezintă indicativul pentru județ (ex. Arad - 257).
UNDE SE ORGANIZEAZĂ CLASA PREGĂTITOARE?
Clasa pregătitoare face parte din învățământul primar. . Clasa pregătitoare se poate organiza atât în spațiile școlilor, cât și în incinta grădinițelor, în funcție de situația particulară a fiecărei unități de învățământ. Pentru informarea părinților și a publicului interesat și pentru a permite părinților luarea unor decizii în cunoștință de cauză privitoare la opțiunea pentru o unitate de învățământ sau alta, fiecare unitate de învățământ va pune la dispoziție și informații referitoare la locul de desfășurare a activității corespunzătoare clasei pregătitoare (în spațiul școlilor sau a grădinițelor), la posibilitatea organizării programului „Școala după Școală”, la organizarea și dotarea spațiului școlar etc.)
CE DIFERENȚE EXISTĂ ÎNTRE CLASELE PREGĂTITOARE ORGANIZATE ÎN ȘCOLI ȘI CELE ORGANIZATE ÎN INCINTA GRĂDINIȚELOR?
Nu sunt diferențe. Toate au fost gândite și amenajate astfel încât să ofere cele mai bune condiții pentru desfășurarea procesului educațional. În ambele locuri vor preda exclusiv învățători/învățătoare care au urmat cursurile de formare pentru clasa pregătitoare. Curriculum-ul va fi același, indiferent de locul unde se desfășoară cursurile pentru clasa pregătitoare. Mobilierul este adaptat standardelor, comunicate în urmă cu un an de către Ministerul Sănătății, pentru copiii care intră în clasa pregătitoare. Ministerul Educației Naționale va continua programul privind dotările cu mobilier și material didactic, specifice pentru clasa pregătitoare, acolo unde unitățile de învățământ vor solicita acest lucru, ca urmare a organizării unor clase suplimentare.
EXISTĂ SUFICIENTE LOCURI PENTRU COPII LA CLASA PREGĂTITOARE?
Da, fiecare copil are un loc asigurat. Numărul de locuri alocat prin cifra de școlarizare pentru clasa pregătitoare este mai mare sau egal cu numărul copiilor care au împlinit vârsta pentru a începe învățământul primar.
CE FEL DE ACTIVITĂȚI SE VOR DESFĂ.URA LA CLASA PREGĂTITOARE?
Copiii îşi vor dezvolta capacitatea de a comunica, vor stabili sau consolida primele contacte cu lumea numerelor şi a literelor, vor învăţa să observe mediul înconjurător şi să interacţioneze cu ceilalţi copii, prin jocuri didactice, activităţi în echipă, activităţi de descoperire, prin desen sau muzică. Se vor face mai multe ore de mișcare (două ore de Educație fizică + două ore de Muzică și mișcare).
CUM PROCEDEZ ÎN CAZUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PARTICULAR?
Înscrierea se face în prima etapă (02 – 22 aprilie). Înscrierea se face direct la unitatea de învățământ sau pe formularul online, dacă unitatea de învățământ autorizată/acreditată și-a introdus toate datele în aplicația informatică pentru înscrierea în clasa pregătitoare, la fel ca unitățile de învățământ de stat. Dacă nu, înscrierea se face doar la unitatea de învățământ. În cazul înscrierii online, validarea înscrierii se face la sediul unității de învățământ dorite. Dacă, după finalizarea primei etape, copilul nu este înmatriculat la unitatea de învățământ dorită de părinte, copilul poate fi înscris la școala de circumscripție, numai dacă părintele a solicitat și această opțiune în formularul de înscriere. În caz contrar, participă la a doua etapă de înscriere (08 – 17 mai).

sâmbătă, 16 martie 2013

Structura anului scolar 2012-2013


Calendarul Evaluării Naţionale - 2013

       CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A EVALUĂRII NAŢIONALE PENTRU ELEVII CLASEI                                                                                                 A VIII-A, ÎN ANUL ŞCOLAR 2012-2013                            14 iunie 2013.......................... Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
                            17-19 iunie 2013 .....................Înscrierea la Evaluarea Naţională
                            25 iunie 2013.......................... Limba şi literatura română - probă scrisă
                            26 iunie 2013.......................... Limba şi literatura maternă - probă scrisă
                            27 iunie 2013...........................Matematica - probă scrisă
                            29 iunie 2013...........................Afişarea rezultatelor (până la ora 16)
                            29 iunie 2013.......................... Depunerea contestaţiilor (orele 16 - 20)
                            30 iunie-2 iulie 2013 ................Rezolvarea contestaţiilor
                             3 iulie 2013 .............................Afişarea rezultatelor finale după contestaţii

vineri, 15 martie 2013

Organigrama Scolii Gimnaziale Falcoiu 2012 - 2013


Resurse - Personalul didactic

Echipa manageriala:

Director: Dinu Petruş 
Director adjunct: Popa Marius Claudiu
Secretar: Cringus Dumitrana 

Comisia metodica a educatoarelor. A avut urmatoarea componenta, in semestrul I al anului şcolar 2012-2013:

1 Voicu Ana Delia - responsabil comisie
2 Stefanescu Gabriela
3 Calciu Adriana Adela
4 Margeloiu Mihaita
5 Salcianau Teodora
6 Nicu Angelica

Comisia metodica a invatatorilor. A fost formata, in semestrul I, din 10 cadre didactice :

1 Butan Georgeta - responsabil comisie
2 Comanceanu Gheorghita
3 Iliescu Cornelia Costina
4 Vasile Gabriela Ioana
5 Fira Paraschiva
6 Rusu Tatiana Mihaela
7 Rotaru Aurelia
8 Crangureanu Simona
9 Cismaru Rodica
10 Putinelu Nicolae Gheorghe

Comisia metodica "Limba si comunicare". In anul şcolar 2012-2013, semestrul I, Comisia metodica „Limba si comunicare” a activat prin următorii membri:

1 Popa Mihaela , prof.lb franceza - responabil comisie
2 Tecuci Elena  - prof. lb. romana
3 Ghera Floriana Sabina .prof.lb romana
4 Pirvanescu Dragos Mirel .prof lb romana
5 Ion Ionela Catalina, prof. lb engleza
6 Deaconu Aura Nicoleta, prof. lb. engleza
7 Rotaru Corina Mariana, prof. lb. franceza

Comisia metodica "Om si societate". In anul şcolar 2012-2013, semestrul I, comisia metodica „Om si societate” a avut urmatoarea componenta :

1 Popa Marius Claudiu, prof. istorie - responsabil comisie
2 Dinu Petrus, prof. geografie
3 Dumitrache Ecaterina, prof. istorie/cultura civica
4 Rosca Claudiu, prof. religie

Comisia metodica "Matematica-stiinte reale" componenta:
1 Sulger Eugen, prof. matematica/informatica - responsabil comisie
2 Sulger Ivona, prof. matematica
3 Petrisor Victoria, prof matematica
4 Postescu Daiana, prof. fizica-chimie
5 Floricel Marius, prof. fizica
6 Borta Ramona, prof biologie
7.Dumitra Melania, prof. educatie tehnologica
8. Mirea Ion, prof, educatie tehnologica

Comisia metodica "Educaţie fizica" componenta:
1 Pascu Valentin, prof. educatie fizica - responsabil comisie
2 Petrache Marin, prof. educatie fizica

Acte necesare la dosarele pentru: Burse - Rechizite - Inscriere elev


Rezultate - Consiliul Scolar al Elevilor (Falcoiu-Cioroiu)                                                  Atributiile Consiliului Scolar al Elevilor


     - reprezintă şi apără interesele şi drepturile elevilor la nivelul instituţiei de învăţământ;
     - asigură comunicarea între elevi şi cadrele didactice;
     - dezbate propunerile elevilor din şcoală şi elaborează proiecte;
     - implică elevii în activităţile desfăşurate;
     - alege modalităţi de a motiva elevii să se implice în activităţi extraşcolare;
     - se autosesizează privind problemele cu care se confruntă elevii, încercând să găsească soluţii apără drepturile copilului şi reclamă incalcarea lor ;
     - contribuie la îmbunătăţirea stării disciplinare a şcolii(absenteismul, abandonul şcolar, delicvenţa juvenilă, etc.);
     - veghează la respectarea regulamentului de ordine interioară a şcolii şi participă la elaborarea lui prin presedintele consiliului;
    - iniţiază, organizează şi desfăşoară activităţi extraşcolare;
    -sprijină proiectele şi programele educative în care este implicată şcoala;
    - organizează acţiuni în comunitate (strângere de fonduri pentru copiii cu nevoi speciale, acţiuni pe probleme de mediu etc.);
    - organizează serbări, evenimente culturale, baluri, concursuri, excursii; organizează noi alegeri pentru funcţia de preşedinte, dacă CJE semnalează faptul că acesta nu îşi îndeplineşte atribuţiile;